Om

Pralin Magasin är en litterär nättidskrift. Hela tidningen är gratis och alla nummer finns tillgängliga här.

 

Redaktion:
 
Ida Mirow
Maria Bodin
 
 
ISSN  2003-1432
Ansvarig utgivare: Ida Mirow
 
Hemsida: Ida Mirow & Henry Bogaeus
 
 
 
 
Tidskriften kommer ut med fyra nummer om året. Vi tar emot bidrag inför varje nummer, som vart och ett kretsar kring ett tema. Temat kan tolkas hur fritt eller bokstavligt du önskar. Information om när vi tar emot kommer att finnas här och på vår facebook och instagram. Det går också bra att skicka material som inte knyter an till temat. Det kan i så fall göras löpande, men vi kan inte garantera att det publiceras i kommande nummer om bidraget accepteras.
 
Vi söker text (prosa, lyrik, kritik, anteckningar, blandform, m.m.), bild, ljud och/eller video, på de skandinaviska språken och/eller engelska. 
Ditt bidrag kan vara hur kort eller långt som helst, så länge det inte är långtråkigt. Du måste inte begränsa dig till ett bidrag, och det du skickar behöver heller inte vara färdigt utan kan vara ett utkast. 
 
Skicka ditt material till: info@pralin.xyz
 
 

 
 
Kontakt:
info@pralin.xyz

Facebook

Instagram

 

 

 

Görs med stöd från Kulturrådet.

Hem