Om Pralin Magasin
Pralin magasin är en nättidskrift för litteratur och konst. Hela tidningen är gratis och finns tillgänglig här. 
Redaktion:

Ida Mirow
My Roman Fagerlind 


Ansvarig utgivare:
Ida Mirow

ISSN 2003-1432

Pralin #3 har temat Lekar. Fram till den 20e januari 2019 tar vi emot bidrag för numret. Vi tar emot bidrag inför varje nummer, som vart och ett kretsar kring ett tema. Temat kan tolkas hur fritt eller bokstavligt du önskar. Information om när vi tar emot kommer att finnas här och på facebookDet går också bra att skicka material som inte knyter an till temat. Det kan i så fall göras löpande.

Vi tar emot bidrag i form av text (prosa, lyrik, kritik, anteckningar, blandform, m.m.), bild, ljud och/eller video, på de skandinaviska språken och/eller engelska. 
Ditt bidrag kan vara hur kort eller långt som helst, så länge det inte är långtråkigt. Du måste inte heller begränsa dig till ett bidrag.

Skicka ditt material till: info@pralin.xyzWe are open to submissions in any of the following forms: writing (prose, poetry, criticism, notes, hybrids, etc.), visual art, audio and/or video, in the Scandinavian languages and/or English.

Send your material to: info@pralin.xyz