Black Hole
Text, sång och musik: Lucy Palmer 
Video: Julia Martin och Harriet Steele