Han talade om växterna, alltifrån cedern på Libanon till isopen som växer ut ur muren. Han talade om fyrfotadjur och fåglar, om kräldjur och fiskar.
FÖRSTA KUNGABOKEN 4:33

Till G.B & E.D & I.C

´´
aklejorna blommar
se dem rosa, lila,
mjukböjda, nickar de
i vinden    – se där betar  humlor
bland skaft och hyllen
aklejorna blommar
men jag     ,som  en   noshörnig fågel, stirrande
ut ur   den mörka  gölen   stirrande – ut i grönskan
aklejorna blommar
men,   vem vittnar   om växtkraften i de stumma
lederna      deras   brutna lemmar   ,  vem  vittnar
aklejorna blommar
men  själv vet jag  inte    vad det innebär
att  vara en blomma    en människoväxt –
aklejorna blommar!
´´
aklejorna blommar
– – –
i slagregn  -och   -skugga,
– – –
min stänglade-  -rädsla  ,min-grogrund-
.,
– -(den-svala-grädden  ,runt-bladen),
aklejorna-blommar.blommar, ,agnarna  -jäser-väser!
..,
– –    –    hur-kan  jag ,slippa,   förråda blomman,
hur-kan jag  ,slippa, förråda den
när-den   -blommar’
,.
. –   här klingar  vattnet – grönt, här växer det i
slingor-
runda,runda   -blomma,   runda  blom-skratt – grunt –
-klätt –  -klätt – – runda  vågor, ljug-våg, tro-
.,
här skratt-ängel .  lös  -djur
– klättar,   klätter-mun,   häver sig: upp –,
dröm  i-sig, isig, sig-själv, själv-rum, fångar
den kupade-ängeln, dess –kanade -dess lukt.
aklejorna blommar!
´´
aklejorna blommar
– –
,.
– -,  som-jag   ,som-
,
min  ’figurativa   -energi,   min
glanska   ovilja   motvilja   att   -bestå
-,
hur gör pansarvagnen  sig liten, när ingen hör
när ingen ser den   -komma?
– –    en lera- en-lera   ,i endera -leran, jorda –
– – -,,
o’tyska-klockor – duvor, flykt-i-flykt – –
,.-)(,
– –     ,   –  den  tunga     ’lärkspenen ,-
hårig-  av-vanvett  – –   ,    –
-,
.
rider-rider    fågelfri-
– –  – –
aklejorna blommar!
´´
aklejorna blommar
– –  – – ,
jag-som-formar-gropen , med-munnen ,
-o-,
-(ett skrik-skrik – tysta,tysta – magra år – men stänglar,
hyllen – hyllen ,redda,   varje stängel-stjälkad – varje
stängel  – – stängslad . varje kupas  juver, fyllt av
-gråt-)
.,
–  –
här  svalt-jag,  här-svalt   jag
bland-blommorna   med-min  köttmun ,
–  .
för f-ör  att, det enda, jag-kan-göra -glansk-
mot stommen – peken ut-stormande -kanonkött .
edmun – edmun – enda jorden.mun – stum – jag
det enda jag   -kan-göra   .fyller.,mig – helt –
–   – –
– –
det   kladdiga,kladdiga   -röset, dess röst –
dess    vindögon,  mänger-allt   ,mängda – stavar –
– –
 
som en ögonsol, en ögon-ren,  en sättning -!
aklejorna blommar!
 –
,.-
vem liknar en   blomma,   men matas med sked
vem stillnar i regnet,   men  räknas till folket
.,
här betar humlorna – ser   jag dem,  beta,   beta-
allt   , så , allt-betat
-vind-”   -betar!”
, oljiga,  betarna  över,   allt -glans, glid-beten, vänder-
 , .
–  – –          ,veken-ankrad   -stel -|,
.  ,
aklejorna,  aklej-orna,   -ankellejon, runda, smutsade -,
(-   -)
ankrade  -blommor,  blommande-blommande,
ankrade  – aklejorna –  – vänd-ögonen,   vänd-vingarna,,
humlorna betar, betar   -stinna flygare, mjöliga
bland -,mångmörka-blad,,.
,.
–      blad-faller , blad-faller   rosa-blad-faller ,  när brumhumlan , snablar-betar . . –
(där det är ljus -men-kväll ,)
humlorna betar, humlorna -betar,betande
och-jag   ,vet varken-ut-eller-in
-.                    betar.-blod,
,-hummeltrynet-blodigt -,
–    –
tumlar – tror,   veken-lös   ,motståndet, din tron-sol,
sömmar-gömmer   -allt   ,i väldigt-skratt   (en -ögla)
– -flådd    , utdragen ,   menad –   här vattnar,regn,
i dig    och du-  och du-   som-menad  , i dig-!
. hörnad, ren -i-rent   och varje droppe.’ hel-
en ögla-ögla  ,lögnen,  hela-bilden   större-större,
vill   men vilsen.  tror , tror-tror   över det redda,
ror   över vatten-   leken-   , ditt slags vatten – !
aklejorna blommar, blommar,  hör jag -dig
lyssnas du  lyssnar jag-dig   hör-dig, jag-dig
lyssnar, hör, -dig   -vad kan jag väl-annat
 
 
– –
-här  : är-din   -frukt   -ditt-rov , –
– –
.
– betar och-betar   ,i mörker  och -sol , ,
,diar,diar, och betar , betar, ,
-,
– – –     aklejorna -betar !”
,det  vild-vita, det -stenade ,
,.
–  –           flyg-fä,  borstat-borta -bort”
,.
–  – de-går,de-går,   fenade-, senor-spenar .
 
.  ,                      , den-    parasiterande   -smärtan ,
-glömskan   ,i-sår ,       – – –
–                                   ,fall .   våd .
.-
(den parerade/_grönskan, ,)
– ,
-,
fågel-vild ett.-hjärta – – den sjunger-ljuger   den-svart  den.med  guld -sjunger.
.(våren-såren) ,(våren-såren) , , i varje-spår, lösgom, djur .djur-
,
–  – böjda-nackar –   -minusnackar .
(rosagnade, vända,)
,men-djur,
hår-djur, stav-djur , agnar-sig,röda-
–  –
vid porten,i-valvet , utanför, inom-ut!
ut.tror-ut,   tror-medan , men-vill – vill-
och .,  kommer, och,
,tror -,
.tror –
, en tron-i-regn .
.,
,     frö – -ror!           ,     –  ror!
,
,-
glömsk  -blomma  .glömskaste  lilla-grönblomma ,
så  groddad-och-senad   ,så   särkad-fältad , mun-i-mun
–  (lögn-söm,).
.-
’’pansarvagnsblomman  ,,dess sköra-skratt’
de   gröna vita rosa    lilalängda   -lögnerna
varje litet   skratt   -i-ask
,
,        river av dig, .munnarna.
skalar  dig.ren –
-.-
-betande.
.
(vildvita  honung!  ,lugn).
–   tummelhonung,,   som-jäser´´–
–  – –  –
, ,
– – svartvita   ,mjöliga   -kind –
–                           .                               ,  ,                           vildhjärta-magrat ,.
fäster-i-repen , vattnar-sådan ,fäst-vänd!
lögnar-ropar!  -aklejrider, vindarna-munnarna, vänder-
bär-    mitt-eget    rep  i-trynet , –
,  ,.
– –  jag  andas-in   saltet  jag strött-över   -blommorna,
andas-  in -salt – – det mörka-saltet , stelnat –
,
–  –  (ärthjärtat,)
.
– –  vitt-vatten—vitt-,    |    ,svart-skummig  -jord-,
,.-
-gråstel,grånad – sten!,gråt-sten,grå  -sten!, –
i-lukt! –  i-lidan,tung –  i-stigning,vidgar-sig – ut!-
ut,sten-ut , sten-ut!         .              -lutar sig-ut!, ut!
– –
mörka-tårar   nu-   , mörka-tårar,
,små-små   måste-tårar,   magra
av   vind   av    skuld   -magra-magra   -fängsel-tårar ,
-,
,,.
– – den grävande-gödda    -grodans
gröna-grönskande-   -handskar, de
glanska-spåren   -årens-skatter , ut!
–  – – skopar, skopar ur dig (,grävd),
-.
gråter.gråta – gråter,grånad – gråter-början-
gråter-slut, -utanför,över,inom – ut,ut,
med vingarna-ut, med händerna, ut-ut, över-
gråter-mig   -fylld.  redd. utan-mig, ut-
ut! men-slut!, rep-och-vindor
–  – – – –
–  (mörkgråt).vit),
.-
vittnar, skrattar’vittnet-skrattar’ – – tror,-ror”   – ror!
– –  (kupad) – –
,,
– –     – , vad  kan-jag   -lova
när  jag    lovat-allt  –  – –
,.
ditt   jagskepp  -speglat    vilset-   gånget-ut
och varje   våg   ,på-våg   -på-våg ,  ett
slags-skepp    mot-vattnat,   vilset –’
– –
akle,akle -lejorna  allkedjade, alla .aklejor-jord-aj..ka
(tysta,) ,,-jordmun
.  ,
’ ’nu-nu   vill   jag-hem .,nu-nu  -vill-jag  ,hem, ,
men – ankrade-ankrade,fästa – – aklejorna  blommar
-ak,aks,ska,aka,,
-aklejorna ,
,aklejorna-blommar|!|-´´