VEM ÄR DETTA SOM TALAR MED MIN RÖST
VEM ÄR DETTA SOM LEVER MED MIN KROPP
SOM STYR MINA STEG
SOM SKUGGAR MED MIN SKUGGA
VEM ÄR DETTA SOM SYNS MED MIN SKEPNAD

VEM ÄR DETTA SOM GRIPER MED MIN HAND

SOM TUGGAR MED MINA TÄNDER
VEM ÄR DETTA SOM SVÄLJER MED MITT SVALG


SOM SPJÄLKAR MED MIN TARM
SOM NÄRS AV MIN FÖDA
VEM ÄR DETTA SOM SLÅR MED MITT HJÄRTA

SOM ANDAS MED MIN LUFTVEM ÄR DETTA SOM NUDDAR MED MIN FINGERTOPPSOM KLIAR MIN KLÅDA

SKRATTAR MED MIN KÄKE

VEM ÄR DETTA SOM TALAR MED MIN RÖST

SOM VET MED MIN KÄNNEDOMTVIVLAR MED MITT TVIVEL

VEM ÄR DETTA SOMMED MITT SINNE

VEM ÄR DETTA SOM VILL MED MITT SAMTYCKE


SOM LER MED MINA LÄPPARVEM ÄR DETTA SOM DRÖMMER MED MIN SÖMN

SOM DÖR MIN DÖD

VÄNTAR MED MIN TID


SOM ÖNSKAR MED MIN LÄNGTAN

SÖRJER MED MIN SORGVEM ÄR DETTA SOM TALAR MED MIN RÖST
VEM ÄR DETTA SOM SKRIVER MED MINA BOKSTÄVER

SOM STAVAR TILL MINA ORD

VEM ÄR DETTA SOM HETER MED MITT NAMN
VEM ÄR DETTA SOM GLÖMMERVEM ÄR DETTA SOM BLINKAR MED MINA ÖGONLOCK
SOM SER MED MIN ÅSYN


SOM FLACKAR MED MIN BLICKVEM ÄR DETTA SOM FINNS