Pralin #X

PISTASCHE av Anna Nygren är en prosalyrisk
uppväxtskildring om flickskap, kropp och begär.
Om vänskapen med Klara, som gränsar till något
annat. Om sniglar som sover i skogen, glass som
lämnar fläckar, ord som måste skrivas, hud, hår,
kärlek och hat.
Publiceringsdatum: 28/10/2020

Pistasche

Innehåll

Redaktion: Ida Mirow & Maria Bodin Omslag: Linnéa Haviland
Form:
Ida Mirow
Hem