Texter av: Ellen Nordmark, Emma Glimmer-Larsen, Hanna Tillberg, Henry Song, Meron Daniel, Mia Quirin

Redaktion: Ida Mirow, Maria Bodin, My Roman Fagerlind
 
Omslag: Ida Mirow
 
 
Format: 180 × 120 mm
Antal sidor: 33
År: 2021
 
 
Beställ här