Texter av: Hanna Lundegård Lublin, Klara Hjorth, Maja Schein, Oline Hyllested Madsen, Tova Gerge

Redaktion: Ida Mirow, Maria Bodin, My Roman Fagerlind
 
Omslag och formgivning: Ida Mirow
 
 
Format: 180 × 115 mm
Antal sidor: 26
År: 2023
 
 
Beställ här