Floder kan kallas älvar, men älvar kan inte kallas floder. 
Jag håller med… 
helt delvis inte alls
 
Feer kan kallas älvor, men älvor kan inte kallas feer.  
Jag håller med…
helt delvis inte alls
 
Enhörningar…
finns i både fantasin och verkligheten 
finns i fantasin, men inte i verkligheten
finns i verkligheten, men inte i fantasin
finns varken i verkligheten eller fantasin
 
Tvåhörningar…
finns i både fantasin och verkligheten
finns i fantasin, men inte i verkligheten
finns i verkligheten, men inte i fantasin
finns varken i verkligheten eller fantasin
 
Jag är…
helt och hållet ängel
delvis ängel, delvis människa
helt och hållet människa
delvis människa, delvis djur
helt och hållet djur
 
Vad är det som går och går men aldrig kommer till dörren?
klockan
tiden
den förlorade sonen
annat (var vänlig specificera: ________________)
 
Vi lever i…
den bästa av världar
den sämsta av världar
en mer än genomsnittligt bra värld, men inte den bästa
en mer än genomsnittligt dålig värld, men inte den sämsta
den enda, och alltså både bästa och sämsta, av världar
något annat, t ex fantasin
 
Vilket av dessa alternativ, om du måste välja ett, förklarar största delen av ditt lidande?
dåliga livsval
dåliga gener
omgiven av idioter
samhällets bristfälliga organisering
syndafallet, då de första människorna av Satan i ormens gestalt lockades att äta av frukten från kunskapens träd på gott och ont, och därför av Herren utdrevs ur Edens lustgård
bortbytt vid födseln
 
Om du var tvungen att leva i en av följande tider, vilken skulle du välja?
pestens tid
grevens tid
samtiden
 
I min garderob har jag…
kläder
skelett
Narnia
 
Insjön är…
ett fönster mot jorden, så som Tranströmer menar
en insjö
båda delarna samtidigt
varken eller
 
Döden är…
en såningsman, så som Bo Setterlind menar
en ylleolle, så som Stig Larsson menar
en bluff av det begravningsindustriella komplexet
kan inte svara pga ännu levande
kan inte svara pga redan död 
 
Det goda…
kommer segra över det onda
kommer besegras av det onda
kommer inte gå att skilja från det onda
 
Jag identifierar mig mest med…
prinsessan
riddaren
draken
 
Jag är…
utvald
inte utvald