Gryningen kom dånande, skarp och kantig                            tiden var ny 
 
stirrande                          ännu inte slipad                ännu inte finfördelad 
 
här har tingen verkliga namn                       språket har verkliga effekter 
 
                                                               smidestången sträcks in i glöden 
 
mot värmens vita värme                                mot järnets järn och viljans 
 
färd mot form                                           mot hjärtat att vända och härda

det här var en tid                                     när alla män var storslagna män
 
när varje individ vid dagens brant                  samlade ihop det lösryckta
 
alla hade samma förutsättningar                      att bli allvetande berättare 
 
också barn och kärringar                                             var storslagna män
alla kom jämt i tid                                 rytmen var överordnad musiken
 
och handlingarna kretsade kring hur det var         egentligen 
 
själva storyn var alltid viktigare          än språklig ornamentik och form 
 
och allt var liksom kursiverat
 
det höga gräset stod snett i blåsten                                 björkarna vajade 
 
och alla röster talade med en emfas                                 som underströk 
 
hur meningshalten skvätte                                          över ordens kanter


googlar                        klickar ”kartor”  : 
 
en fyrkant i ljusgrått symboliserar gården  
            
 zoomar ut           Hörnebo materialiseras: 
 
ett litet arrangemang       av skokartonger 
 
Tidan           den långa ån                
 
gör en meandrisk lov           runt Framnäs
 
det var där               och ingen annanstans 
 
(man ser att det byggts till en pool)
av alla storslagna män                   som alltid kom i tid          
 
stod en                                                   ute på sin åker 
 
såg efter ny mark att bryta                 berget reste ragg 
 
på våren täckt i manen av äppelblom          vita flagor
 
kommer falla i ån 
 
men det är inte på länge än          
 
mellan varje vårs ambitioner   –
 
och sommarens verkliga läten
                            I mars                                                         den stränga månaden 
 
                              tidig morgon                                                                ljusets skallgång                 trevar
 
                                                                                opal glimtar                           av mörker 
 
                                                                                                                           invikta              nedsänkta
                                                                                                               
                                                                             man vänjer sig inte
 
Min farfar kunde bära en nittio kilos säck med säd på ryggen
placeringen i              sängen
 
medan kan tog ett högt kliv upp på flaket
utgångsläge: horisontellt             inte vända sig inåt 
 
en gång frågade han om hjälp, då var det sin yngsta bror 
väggen igen                     som om ingenting
 
famla vattenglaset              kläder på golvet
 
han bad komma till gården över sommaren, farfar ville vara snäll
finna arbetsposition
 
När jag var tonåring sa pappa uppmuntrande: 
                                                                                     inuti ryggraden     
 
 farfar hade också                   dålig hållning     
ryggsmärtor                         mantelrörelse
 
osäkra                           hämningar 
som ung. En annan gång sa han att jag ärvt farfars sinne för ordning


 bortom hundrastgården          ser man nybygget 


blått, stadigt                    ljus 24/7
 
den här världens           samband 
 
 flimrande                bakom
 
mjukplast
vänja in sig                                              
 
 
tänja ut                        finna arbetsposition  
 
en abstrakt känslighet                                utgör en kant      
 
morgonrutiner                                  av förträngningar 
 
Det här var en värld       där männen berättade om tidigare män
inte tänka 
 
styrkan, arbete i det tysta            en tid då allt blev gjort
                                                                                         en sömmerska                      i Bangladesh jobbar 12 timmar per dag, lön: 1340 kr /månad     
 
När jag zoomar in på farfar                  följer minnets årsringar 
                                                                                                  
                                             klyvs rörelsen                  i två som ett vedträ            
 
från sidan: vi tittar båda ut genom fönstret                    ser hans ansikte speglas, trasiga fibrer 
 
ovanifrån: formad av andras berättelser                         ser honom som koncentriska ringar 
öppnar telefonen
 
i ringar i min pappas öga                 en topografisk karta               i pupillens glittrande öppning 
fondernas rörelser              under natten
 
jag minns tydligt hur hans gaffeltruckslika händer knep åt om halsen
 jag går igång på grafer 
 
på säcken, svingade den upp på ryggen
ett landskap i en enda linje                           tecknar bergmassiven     
 
                                                                                                                fjordar                     breda slätter                     
han har inget ansikte, är en kropp som rör sig, herre i sitt eget hus
                                                                    
och bråddjup                                                                     
det pirrar i maggropen
av den blottade överskådligheten
 


                                                                                       var tionde minut                   svirrar vattenglaset
 fönstret                                                                                                                                                                                                   

ett barn har svårt att separera        sitt eget vetande från andras
                                                                                      linje 14 vältrar sig rakt in              i verkligheten
 
fattar inte det här med                  andra synvinklar 
tittar på nybygget                acklimatiserar mig   
 
vid kyldisken tex – ingen ser vilken glass du pekar på
                                                     under lång tid är det en grushög för män  
 
den som berättar en saga             måste därför vara vuxen 
                                                                                                      med hjälmar och morgoncigg                  
 
känna av skillnaden         (barnet fattar inte hur dyr den är)
                                                                                        sedan, på ett knäpp med fingrarna från den      
osynliga handen, blir
 
                                                                                                               grushögen ett attraktivt bostadsområde     
det mesta är sig likt även i fantasin
 
det                                       som inte behöver påpekas              är ideologiskt damm i alla rum
inga mer morgoncigg                      
 
fryst fisk                              lika fryst koriander i pappförpackningar   
     varenda lem känns                              
 
fast människorna där är fria och glada individer, ingen bär ansvar
som ingjuten i nattstelnad betong
 
för att det blev så här, ingen vaknar varje morgon som i en bubblande jacuzzi 
stabiliteten som utgår från 
 
i känslan av att allt inte står rätt till. Och visst måste det ha                  funnits 
          ett fokus på vissa objekt
 
finnas en plats där stillheten                       av att titta på ett knotigt träd


tittar verkligen på det där trädet            en lönn           så länge det stått 


och formats, hamlats ner till stammen        gång på gång i generationer –


och framtiden reser sig i en ridå av lågor och förtvinar –            där står världen 


och väntar     i skala 1 till 1                       och det känns som man fötts


i rätt kropp i rätt personlighet                         och att finnas skaver inte 
 drömmarna om hur det plötsligt lossnar,                    blir mer naturligt


så verkliga, så lika minnen       vilken flod spricker dessa drömfåror ur                                  


nu är väl känslan mer: 


att så fort du vaknade                        pyste något viktigt ut längs rummets väggar


med all den här världens rimlighet och rättvisa                      så upp till
 
dig att dra det här lasset        eller vrida dig inåt väggen och somna om


Vi har fastnat med blicken på                     laxfärsen 


kyldiskens frostlandskap                                       bredvid står okända människor


funderar ömsom på inflationspriserna                     ömsom på de övergripande sammanhangen


transporten från sängen till datorn                      grumligheten  
 
                                                                         en stråle pressar sig förbi spjälorna                         träffar              
 
                                                                                             ett fält av damm öppnas                      glödgat rött      


Nu ska jag berätta något verkligt:


Jag var fortfarande ung och lovande –  han kunde fortfarande sitta på golvet
finna arbetsposition                    vertikalläge       
 
det fanns en grön matta med vita ränder för bilarna
                        skrivandet och annan produktion
 
där kröp vi runt med våra ordningssinnen        minsta gemensamma nämnare (MGN
 
                         i
lodet
                                i
lodet
                                     i
ådran
                                            i
nämnaren
                                                     i
stamningen
                                                              i
verkliga namn
                                                                               i
lodet:  lodet:  lodet


en rödglänsande verktygslåda med antika leksaker i                        
googlar: ”parkinsons                               ärftlighet”  
”parkinsons                 bekämpningsmedel”
 
höjer jag blicken ser jag korridoren med laminatgolv
reklamspalter dunkar gult
– en slagborr från Rusta  (algoritmen)
 
på andra sidan är köket där farmor står och diskar med ryggen mot
                                                                                                                
 
var tredje timme ringer ett alarm 
den enskilda                                      
behöver åtminstone                                ta sats                                                                                
 
farfar tar sina piller och jag får en sockerbit på tungan
för att ha ihjäl                    
 
Det var en värld där alla var herrar i sitt eget hus
parkinsons spreds bland bönder och
andra med vattenförsörjning från 
brunnar i anslutning till jordbruk


 – en omärkligt höjt ögonbryn på grafen –


bekämpningsmedel (framförallt med kemikalierna
PCB och DDT, båda sedan länge förbjudna i Sverige
men finns fortfarande kvar i naturen. Professionell
användning av andra kemikalier som parakvat och
rotenon, förhöjer risken med parkinsons med flera
hundra procent. Båda förbjudna i Sverige sedan
2007, respektive 2011. Även andra, mer moderna
bekämpningsmedel tros höja risken för parkinsons,
men tillräcklig forskning har ännu inte gjorts.)


Allting kretsade kring pillren
fortfarande i cirkulation
 
alltså när min pappa arbetade vid hyvelbänken
fontäner                                  varje dag ett tunt nät 
 
eller i skymningen en sommarnatt          det ligger regn i luften 
liknar dagg eller                                                                 korruptionen av en yta
                   (organiska former av smärta)
 
han vankar fram över gårdsplanen         i vit tshirt
sipprar ner i jorden                       gör fåror i myllan
 
för att plocka in alla verktyg                    för natten
borrar sig                       mjukt framåt         
 
jag är en liten          måne i omloppsbana runt honom 
framåt vidare i arealer                           läckande                   
                                                                                            
bläckpenna i fickan                             hektar på hektar        
(hjälper honom senare att minnas var)
införlivar sig i grundvattnet                                    det vattniga 
 
i vatten 
 
min pappa            gjorde större lovar             runt min farfar
                   cirkulationen får en bitter bismak                                     halkar ner   
 
i de cylinderformiga kropparna
trasar sönder                             innerst invid hjärnstammen
 
yrkesval etc
  – trickle down economics –
 
och farfar satt i fåtöljen av konstgjort läder


gjorde inte mycket annat än vänta på alarmen 
brunklädda tränger de in i                                      dopaminets styrelserum 


så allting kretsade runt pillren
 
små regn av gyllene meddelanden 
upphör
 
tystnaden             i lodet
 
signaler som aldrig mer kommer fram: 
 
     någonstans            försvinnandet                                                                               mellan viljan och verklighet 
 
+ 450% på riskkontot vid användning av vissa bekämpningsmedel 
 
dvs tilltagande stelhet                           inlåst inuti skalet
 
som snö inuti                     en sån glaskula
 
talorganen sluter sig också
 
om han började trampa omkring i en gyttjig harkling 
he heerg hrrrrrrrrgggggg ha      grr      uhuhhrrrrgggggg               hhh h
 
höll vi alla andan
i nybygget slår en metallisk apparat
 
strupen urdikades aldrig, det fanns ingen ordens renhet på andra sidan det gutturala
varde hål
 
harklingen was the message
                                                                                                                         i                       rytmen
                                                                                                                              i                              två 
särskilda slag 
                                                                                                                        i                           tiden 


  på en youtube-video pratar en professor om dopamin
 
(om du kunde se mina rekommenderade klipp…                                                   vad maktlösheten driver en till –)
 
vi var tysta för att farmor skulle lyssna
                                                                                                                                     
man blir upplyst om: 
dopaminet är för kroppen 
vad sömnen är för drömmen / 
vad lyssnandet är för rösten / 
vad strömbrytaren är för belysningen / 
vad datorn är för dikten / 
vad pengar är för långväga sorg / 
vad ån är för äppelblommen
 
hon var förmågan att översätta det i verkligt språk


I bipacksedeln för DDT stod inte:
 
detta ämne                         du dagligen använder
gör ett svårt montage                av dina dopaminfakulteter 
och om du inte visste det:                          dopamin är den
medlande substansen            mellan kroppens     delar
dopamin är det som får           samband       att uppstå 
den mönsterbildande                           substansen 
potentialen att se två saker hänga               samman 
dvs se mening
och berätta historier?
och skapa metaforer?
DDT tar nämligen inte över dessa funktioner
(kanske stod det fast i ett mycket mycket litet typsnitt)
                                   alla pillren gällde som 
 
substitut för det inre självstyret     
den sjuke kan nu röra sig
glädjeyran vid vilda NATO-bombningaren gång kung över den interna produktionen 


sen övertogs även den förmedlingen                     den mellan tanke och                                 handling av företagen     
                      
tankens vävstol                                                     fick en ny mästare                                massproducerade mönster  
                     
läkemedelsföretagens                                       sätt att fläta samband                                                      pillren
 
spricker upp som knoppar                                  vid skalets yta                                                        dyrkar inifrån
 
som ett ostron                                                   dopaminet forsar

 schizofreni är det rätta namnet på för mycket dopamin på fel ställe    
 
     oförmågan att sluta läsa tecken
 
dopamin är begärets skimrande brunn                              varje ledtråd leder helhetsbilden 
 
hej till personalen på NASA som övervakar den dagliga verksamheten
 
ni får gärna korrläsa detta


sambanden mellan fryst fisk                                                                                                och världens undergång


– har ca 12 olika fönster öppna samtidigt  – överskådligheten är bländande 
 
det här är den ljuva produktiviteten 
 
faktum: rökning minskar risken för parkinsons med ca 40%  –
 
 
 
 
Senare, när jag och min bror varit där själva
allt hänger ihop vertikalt                    tillvaron är filmisk
 
brukade min pappa fråga om han sagt några dumheter
allt är MGN                  för helhetens delbarhet
 
min bror var för liten för att skilja mellan dumheter och vanligheter 
nonsens är det verkliga namnet på
platsen där begäret vaknar                      begäret att definiera vad mening är
 
men jag sa inget om de stora fåglarna                          som kom  
finna arbetsposition                  
 
till farfars rum om nätterna             tvingade honom dricka såpa
medicinen fyller i                                   
 
han skulle bli lätt som en bubbla,                           lära sig sväva 
                                                          mönster som realistiskt sett 
 
och följa med dem bort                                    men han ville inte
                                                     inte borde finnas
 
han berättade hur det var förr i världen              han var helt tyst


han berättade bara                        om det vi omöjligt kunde veta, 


typ att                                               vi inte skulle gå ut eftersom


det för tillfället vimlade av soldater                    ute i trädgården 


vi satt och kikade ut genom köksfönstret med farfar