Text, sång och musik: Lucy Palmer

Video: Julia Martin och Harriet Steele