Det här är ett utdrag ur “Urmodern”, som utkommer på Syster förlag i november 2019.