jag vill ej höra upp att tala om hans lemmar
säger gud
om huru väldig han är, och huru härligt han är danad
han talar ur stormvinden
han kan knappt hejda sig
äntligen har han kommit på det perfekta exemplet
som ska få job att förstå
varför skapelsen är människan övermäktig
i 34 verser ägnar sig gud uteslutande
åt att beskriva leviatan

*

kan du dra upp leviatan med krok?
det är en retorisk fråga, job kan inte det
hans gaps dörrar, vem vill öppna dem?
svar: ingen vill det
runtom hans tänder bor ju förskräckelse
leviatan har också
en väldigt speciell andedräkt
när han fnyser, strålar det av ljus
från hans näsborrar utgår rök
hans andedräkt framgnistrar eldkol
och lågor bryta fram ur hans gap

[…]

mer om leviatan:
hans hjärta är fast såsom sten
fast såsom bottenstenen i kvarnen
när han reser sig, bäva hjältar,
av ångest mista de all sans
slungstenar förvandlas för honom till strå
ja, stridsklubbor aktar han såsom strå
som ett halmstrå är klubban
järn är som halm för honom
brons är som murket trä
han skrattar åt skramlet av sablar
han ler åt rasslet av lansar
ja, på jorden finns intet som är honom likt
alla stolta rovdjurs konung

[…]

från psaltaren 104
vet vi att han leker i havet
av alla djur som existerar idag
är många eniga om att
krokodilen är den mest tänkbara kandidaten

*

ordet leviatan kan inte hjälpa oss
det är direktöversatt från hebreiskan
avlett från ett ord som betyder ”att tvinna”
och har senare använts med betydelsen ”jättestor val”
eller ”sjöodjur i allmänhet”

*

leviatan är en unik varelse
han fruktar intet
denna beskrivning passar inte in på varken krokodilen eller valen
valen avlägsnar sig när han hör människor ropa, blåsa i trumpeter eller använda pinglande instrument
eftersom han blir rädd

*

ett sjöodjur är troligare
stöd för denna tes
finns också i jesaja 27
rätt sorglig passage
HERREN
med sitt svärd
ska hemsöka leviatan,
den snabba ormen,
och leviatan,
den ringlande ormen,
och skall dräpa draken,
som ligger i havet

[…]

men
gud är inte den som backar på sitt ord
har han sagt att han ska döda leviatan
har han kanske redan gjort det
det är alltså möjligt
att det rör sig om ett utrotat djur
till exempel plesiosaurus
eller tyrannosaurus rex

*

beakta de anatomiska fakta
det första som sägs om leviatan
är att han har en tunga
okej
en krokodil har en tunga
men
den är så liten att den sällan syns
och så nära underkäken
som inte ens är rörlig
en val har ingen tunga
plesiosaurus
hade ett litet, platt huvud
en lång, ormlik hals
vassa tänder som grep in i varandra
det är möjligt att den hade en tunga
troligtvis hade tyrannosaurus en tunga
tyrannosaurus var en ganska stor dinosaurie
som kom i flera olika storlekar
och hade ett gigantiskt huvud
med tänder upp till tjugo centimeter långa
bakbenen var tre meter höga
gud sa till job
kan du dra upp leviatan med en krok?
om leviatan var en tyrannosaurus
vem kunde allvarligt överväga att försöka dra upp en sådan varelse med en krok

[…]*

kunde leviatan
gå med på att leva i vänskap med job
och bli hans tjänare
denna fråga tycks implicera
att leviatan var ett landlevande djur
men inte krokodilen
flera författare vittnar om hur krokodiler har gått in i en sorts vapenstillestånd med människor
mer specifikt
med präster i egypten
för en viss tid
har de tämjts
och kunnat klappas
och matats
och uppfostrats i huset
leviatan kan inte leva på ett sådant sätt

[…]

är leviatan god eller ond?
någon på yahoo answers säger
att han är skrämmande som fan
men att det inte nödvändigtvis gör honom ond
leviatan bara är
en köttätande dinosaurie
som ofattbart nog dog ut sextiofem miljoner år före job
en väldigt stark, formidabel fisk
möjligen men inte troligen en stor delfin
utmaningen från gud kanske inte bara är
kan du tämja leviatan
utan också
kan du ens fatta vad leviatan är
nej just det
som en av bibelkommentatorerna som diskuterar hans väsen avslutar med:
”många människor är i desperat behov av att lära sig denna läxa!”

[…]

avsky det onda
håll fast vid det goda
vad ska man göra med leviatan

[…]

fiskeriernas leviatan
är ett namn på
cyborgfisken
robotfiskaren
det nanoteknologiska nätverk
som gör människan och hennes verktyg till en enda va relse
en cybernetisk dödsmaskin
en artificiell person
som dränerar haven på liv
kan du dra upp leviatan med en krok
nej
för leviatan är själv
krokarnas krok

[…]

the rays of the sun will be under him
and he will throw gold aside as though it were mud
citerar thomas av aquino
eller den som har översatt honom till engelska
solens strålar kommer att vara under honom
och han kommer att kasta guld åt sidan
som om det vore lera
någonting av det finaste som skrivits i bibeln om leviatan
förutom att det inte står någonstans
jag kan inte hitta det

[…]

det finns ingenting om guld
eller lera
i samband med leviatan
i någon av de svenska översättningarna
fast job säger ju till gud
tänk på hur du formade mig som lera
och job skryter
prövar han mig är jag ren som guld

så när leviatan
kastar guld åt sidan som om det vore lera
visar gud att han inte bryr sig
om att göra skillnad
han trampar på de dygdiga
han trampar på de syndiga
de smetas ut över jorden och
människan ska inte tro sig kunna anhopa något värde själv
leviatan är som en entropi
universum expanderar
guldet sprids ut
atomerna slungas isär
vi löses upp som lera
och det finns ingenting vi kan göra åt det

[…]

inlärd hjälplöshet
ett apatiskt tillstånd av vanmakt
som beror på att individen
under en längre tid
har utsatts för oförutsägbara eller okontrollerbara
konsekvenser

[…]

jag, en murknande träbit
säger job
en maläten klädnad
jag ligger maktlös i gruset
min kropp är bara en skugga
jag ropar högt
men det finns ingen rättvisa
tills han begrundar leviatan
och det hela förefaller
hänga samman igen på något vis 


Detta är ett utdrag ur diktsviten Leviatan, som utkommer på Modernista 2019.