Nr 11123. Knoppen

This is the content-page

Det jag sörjer är en blomma som aldrig slog ut. Knoppen som torkar på grenen. Att vara den knoppen. Att blomman aldrig kom.