Nr 11142. Sorgens värde

This is the content-page

Finns det något bra i sorg? Jag har grubblat på det och grubblar fortfarande. Vad jag kommit fram till är: om man sörjer betyder det att man vågat ha något värdefullt, och därmed skört, i sitt liv. Inbäddat i sorgen finns information om vad som är viktigt för en. Det kan hjälpa en att göra kloka val. Kan öka brådskan i att formulera sig om vem man vill vara och vad man vill göra, medan tid finns. Sorgen aktualiserar relevanta punkter att ta sikte mot.
 
Jag tror att sorgen sätter en i kontakt med sin mänsklighet och medmänsklighet. 
 
Förgängligheten, föränderligheten. 
Men också livets ofattbara möjlighet. 
 
En del av sorgen finns alltid kvar, men det kanske inte är så farligt. Inte om man kan rikta sin energi mot det nya, det andra. Att inte förneka det liv som trots allt finns kvar. Vårda den planta som till sist tittar upp i ruinerna.