Hur frambringa ett särskilt slags klarhet?
Premiss: renhet är att kunna se och begrunda det orena
 
 
att vilja klarhet kräver kapandet                  av rötter  
fanns i klyftan                                                      lämnade den skrumpnande strängen
 
 
Är cellernas bländning brukbar? 
måste vara ödemark                                       där allt är frånvarande                     
berövas uppmärksamhetens ljus för        att i stället höljas av          natt                  
rycker i 
klasen, tappar druvorna på             marken 
 
 
ett överflöd i tankens blickpunkt
då det blicken ser           också genomtränger blicken                  
skådar ur seendet som 
utforskar det
 
 
Man har funnit att själen inte längre              är närvarande i hans kropp 
flyttade ur den och in i något annat                                        likt synen som lärt sig 
av fågelflykt Hur emigrerar innanmätet?
kartor, kompasser, vägstenar visar vart                     skytteln befinner sig men säger ingenting om huruvida han är närvarande
 
att förädla förruttnelsen under ytan i det klotformade                   tillika oförmögen 
som en daggmask att                               frigöra sig från jorden                    
 
 
                                                                              en möjlig undersökningsmetod?


Hur leva i blindo? 
Varigenom skall blindheten framträda? 
                                                                  ett dinglande rep? 
                                                                  ett gyllene spänne? 
                                                                  olivkvistar lindade i vitt ylle?ett minimalt snitt där sfär blir till skum
Träder ut ur följet då det som aldrig                syns blir synligt                                kastar inte ljus
är själv ljuskällan                                                då anlagen råkar skymta
en parentes: godtyckligt sammanfogat 


                                                                                                    Men var är ögonvittnet?Upprättar en innehållsförteckning                                          
över det som betraktas genom det genomskinliga              när det genomskinliga inte är genomskinligt 
rörd av en syn i blindo                               torkar bort dammet från rutan             ett arv har vi fått även om                vi inte vet                                hur det ska 
användas                    
undanskymd dal    tät snårskog     trånga pass – kan inte stigas, måste dragas hela kon är mjölkgiverskan, fast det är ur spenarna vi drar mjölken


börd ger undergång                                                                         stinger gång på gång rinner nedför kinden                               genom trä och sten                                            kotor och tandplomber       
en reva utslungar                                                     slutenhet likt stenarnas


då blicken når sitt mål


Hur återfinna ett ursprungligt band? 
Kommer till uttryck då inre och yttre förbinds i ett skelande                      
där ansiktsdragen ej påminna om något
 
Och att under smittokällans mognadsperiod ge upphov till det dunkel                då blicken till höger och vänster vända                                                   som om viljan vill något annat än 
att existera 
 
Rotlösheten           dess obegripliga inkarnation
binder sig vid allt
borrar in i ögonglober               det som aldrig borde ha setts


dresserar djuret för att göra det klokt
det är bara det att det 
är belyst