Om

Pralin Magasin är en litterär nättidskrift. Hela tidningen är gratis och alla nummer finns tillgängliga här.
 
 
Redaktion:
Ida Mirow
Maria Bodin
My Roman Fagerlind
Dunja Kasim
Pernilla Waern
 
 
ISSN  2003-1432
 
 
Ansvarig utgivare: Ida Mirow
Hemsida: Ida Mirow & Henry Bogaeus
 
 
 
 
Tidskriften kommer ut med fyra nummer om året. Vi tar emot bidrag inför varje nummer, som vart och ett kretsar kring ett tema. Temat kan tolkas hur fritt eller bokstavligt du önskar. Information om våra utlysningar läggs upp på vår facebook och instagram. Vi tar inte emot bidrag som skickas utanför våra aktuella teman.   
 
 
Vi söker skönlitterär text (prosa, lyrik, anteckningar, blandform, m.m.), bild, ljud och/eller video, på de skandinaviska språken och/eller engelska. Vi har inga strikta regler för hur kort eller långt ditt bidrag får vara, men en riktlinje: Om en tättskriven, löpande text överskrider 15 sidor behöver det verkligen kunna motiveras. Det du skickar behöver inte vara helt färdigt utan kan vara ett utkast. Max två bidrag per person och utlysning.
 
Vi publicerar inte kritik och recensioner, så recensionsexemplar och pressmeddelanden tas otacksamt emot.  
 
 
Skicka ditt material till: info@pralin.xyz    
 
 
 
 
Kontakt: info@pralin.xyz
Facebook
Instagram
 
 
 
 
 
Görs med stöd från Kulturrådet.
 
Hem