Lavation, 2019
Björkträ, näver, tvål, snöre
28 x 16 x 6 cm
Colophon, 2017
Trä, vax, hö
26 x 26 x 18, 40 x 23 x 7 cm
Ever Sleep, 2019
Trä, stål, tusch, pigment, spets
110 x 70 x 10 cm
Cartulary, 2018
Trä, bomull, hö, jord, porslin
78 x 80 x 38 cm
Grieving Sap, 2019
Trä, vaxavgjutning, vax, schellack, hö
58 x 25 x 18 cm