För den 17e utgåvan av Pralin formulerade vi i redaktionen ett antal regler. Dessa var:
 
1) Den vars text tidigare refuserats av Pralin uppmanas att mejla oss samma text på nytt.
2) Texten måste vara orörd sedan sist, den får alltså inte ha förbättrats.
3) Vi förbinder oss att publicera alla texter som skickas till oss enligt regler nr 1 och 2.
4) Vi gör inga korrigeringar eller redigeringar, utan publicerar texten så som den inkommer till oss och alltså i samma skick som den tidigare refuserats.
5) Skälet till den tidigare refuseringen avslöjas inte.
6) Det är tillåtet för författaren att vara anonym eller använda sig av pseudonym.