1.
 
Jag skolades till former
som passade in
i klassrummets 
rektangel
 
en gång
var jag en
triangel
 
Jag stod i rader
någon glömde bort
mitt namn
 
då fanns jag inte
mer
den dagen


 
2.
 
När solen klättrade
in i klassrumsfönstret
bildades en stege
 
där smög jag ut


 
3.
 
Böckerna som
plastades in i blå plast
mamma som plastade 
och tejpade
 
Jag var så entusiastisk
ville så hjärtans gärna formas
till något 
 
Tre år senare slet jag av plasten 
skrev med svart tusch-penna;
FAAN FAAN FAAN
 
Jag hade blivit något
 
        ett motstånd


 
4.
 
Jag gav mig själv en läxa
 
frige
din skolade själ
 
väx
över bräddarna
 
kliv
i smutsen
 
tvätta långsamt
fram
essensen
 
 
 
5.
 
Den bästa bilden
av mig
är den
där jag ljuger
 
Jag är fullständigt
fri
 
Havet slår förgäves
jag ljuger
så bra